čt 02. 7. | Park Teplice nad Metují

Kupkolo.cz MTB Trilogy 2020 - off-line registrace

Off-line registrace pro ty, kterým se nejde přihlásit on-line. Na technické chybě se pracuje, nicméně...
Zakázat přihlašování
Kupkolo.cz MTB Trilogy 2020 - off-line registrace

Čas a lokace

02. 7. 2020 16:00 SELČ – 05. 7. 2020 20:00 SELČ
Park Teplice nad Metují, 549 57 Teplice nad Metují, Czechia

Sdílejte

  • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizaci závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

  • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.

  • Pokud jsem mladší 18 let doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s mou účastí.

  • Zavazuji se používat veškeré bezpečnostní vybavení, které je dáno charakterem horské cyklistiky (přílbu apod.).

  • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukov&e