pá 02. 7. | Park Teplice nad Metují

Kupkolo.cz MTB Trilogy KIDS 2021

Kromě Prologu absolvují ty nejmenší děti čtyři závodní etapy ve čtyřech dnech. Všechny jejich závody se budou odehrávat v Teplickém parku a přilehlém okolí. Pro ml. a st. žáky bude připravena trasa C - easy marathon, tady modifikovaný Prolog a 4 krátké a lehké (cca 20 km) etapy.
Zakázat přihlašování
Kupkolo.cz MTB Trilogy KIDS 2021

Čas a lokace

02. 7. 10:00 SELČ – 06. 7. 20:00 SELČ
Park Teplice nad Metují, 549 57 Teplice nad Metují, Czechia

O akci

Kromě Prologu absolvují ty nejmenší děti čtyři závodní etapy ve čtyřech dnech. Všechny jejich závody se budou odehrávat v Teplickém parku a přilehlém okolí.

Pro ml. a st. žáky bude připravena trasa C - easy marathon, tady modifikovaný Prolog a 4 krátké a lehké (cca 20 km) etapy.

Po každé etapě budou vyhlášeni nejlepší v každé kategorii. Stejně tak bude vyhlášeno i hodnocení celého MTB Trilogy KIDS, tedy všech dětských etap dohromady.

Nejmenší do 4 let, co ještě neumí šlapat na kole, mohou startovat na odrážedlech.

Sdílejte

  • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizaci závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

  • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.

  • Pokud jsem mladší 18 let doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s mou účastí.

  • Zavazuji se používat veškeré bezpečnostní vybavení, které je dáno charakterem horské cyklistiky (přílbu apod.).

  • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

  • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona. 

  • Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.