top of page

pá 03. 7.

|

Park Teplice nad Metují

MTB Trilogy Kemp pro děti 2020

Při Kupkolo MTB Trilogy 2020 bude probíhat Kemp pro děti VÝUKA TECHNIKY NA KOLE V PODÁNÍ TRIALOVÝCH JEZDCŮ Z BIKESKILLS pod vedením Vlasty Kabeláče Čiháčka. Každý etapový den, tzn. 3.–7. 7. 2020 se budou mladí účastníci kempu učit novým bikovým dovednostem a vrcholem bude vždy etapa MTB Trilogy KIDS

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události
MTB Trilogy Kemp pro děti 2020
MTB Trilogy Kemp pro děti 2020

Čas a místo

03. 7. 2020 9:00 SELČ – 05. 7. 2020 19:00 SELČ

Park Teplice nad Metují, 549 57 Teplice nad Metují, Czechia

O události

 Děti od 8 do 14 let budou rozděleny podle věku, technické a fyzické vyspělosti do skupinek po 4-–6 jezdcích na instruktora, aby se co nejvíce mohli ve svých bikových dovednostech zdokonalovat.Na konec každého výukového dne děti budou startovat na MTB Trilogy KIDS, aby v praxi vyzkoušely nově nabité bikové dovednosti.

PROGRAM dne:

 • 9:00–12:00 – dopolední výuka techniky jízdy na biku
 • 12:15–13:00 – oběd
 • cca 13:00–16:00 odpolední výuka
 • 17:00 – MTB Trilogy KIDS
 • 18:30 – vyhlášení výsledků

Program je předpokládaný, může se v průběhu akce nepatrně lišit podle aktuální situace (zdatnost dětí, počasí...)

CENA:3denní příměstský kemp: 7 000 Kč

 • 3 dny výuky techniky jízdy
 • 3 dny polopenze (oběd + svačina před závodem)
 • startovné na celé MTB Trilogy- KIDS
 • účastnické tričko

​​1denní kemp: 2 500 Kč

 • 1 den výuky techniky jízdy
 • 1 den polopenze (oběd + svačina před závodem)
 • startovné na 1 etapu MTB Trilogy- KIDS
 • účastnické tričko

Sdílet událost

 • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

 • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizaci závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

 • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.

 • Pokud jsem mladší 18 let doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s mou účastí.

 • Zavazuji se používat veškeré bezpečnostní vybavení, které je dáno charakterem horské cyklistiky (přílbu apod.).

 • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

 • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona. 

 • Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.

bottom of page