top of page

čt 04. 7.

|

Park Teplice nad Metují

Kupkolo.cz MTB Trilogy 2024 - The Best of Sudety

A-Extreme: 76 km / 2 449 m B-Moderate: 51 km / 1 606 m C-Easy 21 km / 458 m

Kupkolo.cz MTB Trilogy 2024 - The Best of Sudety
Kupkolo.cz MTB Trilogy 2024 - The Best of Sudety

Čas a místo

04. 7. 2024 9:00 – 20:00 SELČ

Park Teplice nad Metují, 549 57 Teplice nad Metují, Czechia

O události

13. ročník MTB Trilogy - etapového závodu horských kol a enduro.

1. etapa ukáže závodníkům to nejlepší z už kultovního závodu Ralley Sudety. Trasa je lemována pískovcovými skalami či bloky. Občas se takový útvar připlete do cesty a bude zapotřebí si s ním na kole poradit. Pro The Best of Sudety jsou charakteristické rychlé sjezdy, při kterých se vyplaví spousta adrenalinu. Trasa účastníky provede okolo barokní kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě, od níž vede legendární sjezd, který prověří každého bikera či enduristu.

Parametry 1. etapa – The Best of Sudety:

 • délka: 76 km / 51 km / 21 km
 • nastoupáno: 2 449 m / 1 606 m / 458 m
 • nejvyšší bod: úbočí vrchu Lopota 712 m n. m. / Pelovka 678 m n. m. / úbočí Honského Špičáku 596 m n. m.
 • nejnižší bod: 427 m n. m. / 444 m n. m. / 468 m n. m.
 • počet enduro RZ: 10
 • podíl trailů / asfaltu: 83 % / 17 %

---

13th year of MTB Trilogy - stage race of mountain bikes and enduro.

The 1st stage shows competitors the best of the legendary Czech bike marathon Ralley Sudety. Sand, rocks or blocks fringe the track. Sometimes, such a unit gets in the way, and all bikers will cope with it on the bike. Here are typical fast downhills, in which much adrenaline leaches into the blood. The track leads around the baroque chapel Panny Marie Snezne on Hvezda Hill. There is a legendary downhill trail from the chapel, which checks everyone's biker skills.

 

Parameters of the 1st stage - The Best of Sudety:

 • length: 76 km / 51 km / 21 km
 • climbed: 2 449 m / 1 606 m / 458 m
 • highest point: the slope of Lopota hill 712 m above sea level / Pelovka 678  m asl/slope of Honský Špičák 596 m asl
 • lowest point: 427 m asl / 444 m asl / 468 m asl
 • number of enduro ST: 10
 • trail/asphalt ratio: 83% / 17%

Sdílet událost

 • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

 • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizaci závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

 • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.

 • Pokud jsem mladší 18 let doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s mou účastí.

 • Zavazuji se používat veškeré bezpečnostní vybavení, které je dáno charakterem horské cyklistiky (přílbu apod.).

 • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

 • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona. 

 • Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.

bottom of page