top of page

st 03. 7.

|

Park Teplice nad Metují

Kupkolo.cz MTB Trilogy 2024 - Prologue

Prolog pro toho, kdo chce vědět, o čem Kupkolo.cz MTB Trilogy je v 10 kilometrech. --- Prologue for everybody who wants to taste the Kupkolo.cz MTB Trilogy in 10 kilometres.

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události
Kupkolo.cz MTB Trilogy 2024 - Prologue
Kupkolo.cz MTB Trilogy 2024 - Prologue

Čas a místo

03. 7. 2024 14:00 – 20:00 SELČ

Park Teplice nad Metují, 549 57 Teplice nad Metují, Czechia

O události

13. ročník MTB Trilogy - etapového závodu horských kol a enduro.

Novinka  roku 2024: Prolog jako samostatný závod pro ty, kdo chtějí zažít pravý mountainbiking a nebojí se vystoupit z komfortní zóny.

Parametry Prolog:

 • délka: 10 km
 • nastoupáno: 305 m
 • počet enduro RZ: 8
 • podíl trailů / asfaltu: 99 % / 1 %

---

13th year of MTB Trilogy - stage race of mountain bikes and enduro.

The news of 2024: prologue as a single race for everybody who wants to enjoy pure mountain biking and isn´t afraid to leave their comfort zone.

Prologue parameters:

 • Distance: 10 km
 • Ascend:  305 m
 • Count of special enduro tests: 8
 • Ratio trails/asphalt: 99 % / 1 %

Sdílet událost

 • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

 • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizaci závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

 • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.

 • Pokud jsem mladší 18 let doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s mou účastí.

 • Zavazuji se používat veškeré bezpečnostní vybavení, které je dáno charakterem horské cyklistiky (přílbu apod.).

 • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

 • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona. 

 • Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.

bottom of page