top of page

MTB Trilogy – Region Broumovsko

Region Broumovsko

Turisty ještě stále trochu opomíjený region Broumovsko se rozprostírá na SV Čech v Broumovském výběžku, na Kladském pomezí. Téměř panenská příroda nabízí romantické skalní útvary, rokle i vyhlídky daleko do kraje.

Broumovsko je ohraničeno věncem Jestřebích, Javořích, Stolových hor a na polské straně Sowiech gór, které jsou každé úplně jiné svým původem a tudíž i současným charakterem. 

Staleté osídlení a hospodaření dalo vzniknout ekologicky a esteticky cenné oblasti, jedinečné v rámci celé naší země. Mozaika lesů a zemědělských pozemků, doplněná menšími sídly a liniemi stromořadí, remízky a drobnými stavbami, je protkaná sítí potoků a ozdobená skupinami skal a tajemnými skalními městy. Jako strážci se nad ní tyčí stolové hory Ostaš, Bor a Hejšovina.

Turisté míří především do rozsáhlých skalních měst; Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny či Ostaš. Nejvyšším vrcholem Broumovského výběžku je Ruprechtický Špičák (880 m n. m.), který leží na samé hranici s Polskem. Od roku 1991 má oblast o rozloze 410 km2 (přibližně stejně velká jako sousední Krkonošský národní park) status CHKO Broumovsko. Oblast je také zařazena do soustavy NATURA 2000

či Ptačí oblast Broumovsko.

Pod povrchem Polické křídové pánve proudí nejčistší voda, kterou jsou zásobována větší města. Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály (17 km2) patří k největším skalním městům v Evropě a Broumovské stěny mají výjimečný reliéf i klam, které umožňují existenci jedinečné flory i fauny.  

Panenská příroda (i mimo turisticky preferovaná skalní města) je doplněna unikátní barokní církevní a lidovou architekturou; benediktinské kláštery v Broumově a Polici nad Metují, zámeček Bischofstein, dřevěný kostelík na broumovském hřbitově (nejstarší dřevěný kostel v Čechách), a dále pak statky, kostely, křížky, smírčí kříže, boží muka najdeme převážně v severní části území. Města Broumov a Police nad Metují jsou městskými památkovými zónami. Nedaleká obec Křinice je považována za vesnickou památkovou rezervaci. Při výčtu zajímavých památek nelze zapomenout na geniálně řešenou barokní kapli Panny Marie Sněžné na vrcholu Hvězda citlivě umístěné do divoké přírody Broumovska.

Zdroj & více na: www.broumovsko.cz/

bottom of page