top of page

MTB Trilogy – Pojištění

Pojištění

Jedná se o přeshraniční závod, proto doporučujeme pro české závodníky úrazové připojištění do zahraničí.

Doporučujeme úrazové pojištění na rizikové sporty.

V případě úrazu po předložení Evropského průkazu pojištěnce bude každý bezplatně ošetřen.

Více o EPP zde anebo tady

V zázemí závodu bude k dispozici testovací místo na C19, všichni, kdo se prokáží EPP, budou mít případný test na C19 hrazený pojišťovnou.

1920px-Ecard-rueckseite.svg.png
bottom of page