top of page

čt 06. 7.

|

Park Teplice nad Metují

Kupkolo.cz MTB Trilogy 2023 - KIDS

3 závodní etapy ve třech dnech, stejně jako dospělí. Ti nejmenší, co ještě neumí šlapat na kole, mohou vyrazit na odrážedlech.

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události
Kupkolo.cz MTB Trilogy 2023 - KIDS
Kupkolo.cz MTB Trilogy 2023 - KIDS

Čas a lokace

06. 7. 2023 8:30 SELČ – 08. 7. 2023 20:30 SELČ

Park Teplice nad Metují, 549 57 Teplice nad Metují, Czechia

O akci

12. ročník MTB Trilogy - etapového závodu horských kol a enduro.

Děti absolvují 3 závodní etapy ve třech dnech, stejně jako dospělí. Po každé etapě budou vyhlášeni nejlepší v každé kategorii. Stejně tak bude vyhlášeno i hodnocení celého MTB Trilogy - KIDS, tedy všech dětských etap dohromady.

Ti nejmenší, co ještě neumí šlapat na kole, mohou vyrazit na odrážedlech.

---

12th year of MTB Trilogy - stage race of mountain bikes and enduro.

Kids can race too, of course. Their MTB Trilogy is composed of 3 stages in three days.

The winner's ceremony (3 best in every category) will be after every stage (so daily). As well as the 3 best will be decorated in overall results of MTB Trilogy KIDS, so both stages together.

The youngest who can not pedal by bike, they can ride by kickback scooter.

Sdílejte

  • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizaci závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

  • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.

  • Pokud jsem mladší 18 let doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s mou účastí.

  • Zavazuji se používat veškeré bezpečnostní vybavení, které je dáno charakterem horské cyklistiky (přílbu apod.).

  • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

  • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona. 

  • Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.

bottom of page