top of page

čt 06. 7.

|

Park Teplice nad Metují

Kupkolo.cz MTB Trilogy 2023 - Enduro

A - Extreme Enduro UCI S2: 227 km / 7 708+ / 30 speed tests | B - Moderate Enduro: 165 km / 3 972+ / 24 speed tests

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události
Kupkolo.cz MTB Trilogy 2023 - Enduro
Kupkolo.cz MTB Trilogy 2023 - Enduro

Čas a místo

06. 7. 2023 8:15 SELČ – 08. 7. 2023 20:15 SELČ

Park Teplice nad Metují, 549 57 Teplice nad Metují, Czechia

O události

12. ročník MTB Trilogy - etapového závodu horských kol a enduro.

MTB Trilogy je etapový závod horských kol a enduro, který provede závodníky jedinečnou krajinou Broumovska na pomezí Čech a Polska. Centrem závodu jsou Teplice nad Metují, v jejichž parku se nachází starty a cíle jednotlivých etap i vlastní zázemí závodu, včetně stravování.

V roce 2023 se závodníci mohou těšit na tři charakterově zcela odlišné etapy. Pro všechny etapy je typický náročný profil tratě a velké množství singltreků a jen nutné minimum silničních úseků.

MTB Trilogy je výzvou pro všechny opravdové bikery, kteří se nebojí vystoupit z komfortní zóny a chtějí se nechat prověřit po všech stránkách.

---

12th year of MTB Trilogy - stage race of mountain bikes and enduro.

MTB Trilogy is stage race of mountain bike and enduro. The track guides the competitors into the unique nature of Broumov region on the Czech - Poland board. The centre of race is small town Teplice nad Metují. There are start and finish all stages as well as the catering in the park in Teplice nad Metují.

The competition consists of three completely different stages in character. The distinguishing feature of all stages is a challenging profile of the track as well as terrain with many kilometres of single trails and minimum, smooth surface parts.

MTB Trilogy is a challenge for all true bikers who are not afraid to get out of the comfort zone and want to be tested in all aspects.

Sdílet událost

  • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizaci závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

  • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.

  • Pokud jsem mladší 18 let doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s mou účastí.

  • Zavazuji se používat veškeré bezpečnostní vybavení, které je dáno charakterem horské cyklistiky (přílbu apod.).

  • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

  • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona. 

  • Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.

bottom of page