top of page

so 08. 7.

|

Park Teplice nad Metují

Kupkolo.cz MTB Trilogy 2023 - Vrani hory

A-Extreme: 77 km / 2 517 m B-Moderate: 60 km / 1 813 m C-Easy 23 km / 688 m

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události
Kupkolo.cz MTB Trilogy 2023 - Vrani hory
Kupkolo.cz MTB Trilogy 2023 - Vrani hory

Čas a místo

08. 7. 2023 9:00 – 20:00 SELČ

Park Teplice nad Metují, 549 57 Teplice nad Metují, Czechia

O události

12. ročník MTB Trilogy - etapového závodu horských kol a enduro.

Třetí etapa MTB Trilogy svým charakterem kombinuje obě předešlé etapy. Tudíž se závodníci mohou těšit na dlouhé traily vedoucí na pomezí Čech a Polska, budou míjet pískovcové balvany či bloky a umění jízdy na kole prověří šotolinové sjezdy. Po dlouhém výjezdu na nejvyšší bod etapy – Královecký Špičák (881 m n.m.) – čeká na účastníky jedinečný výhled na hřeben Krkonoš s nejvyšší horou Česka, Sněžkou. Hřebem etapy Vraní hory je vyhlášený a přitom obávaný Jánský vrch – trail vedoucí téměř po hraně okrajové skály, ze které ční keltský menhir, zakončený strmým sjezdem na prašném povrchu.

Parametry 3. etapa – Vraní hory:

 • délka: 77 km / 60 km / 23 km
 • nastoupáno: 2 517 m / 1 813 m / 688 m
 • nejvyšší bod: Královecký Špičák 881 m n. m. / Mrowiniec 817 m n. m. / Čáp 728 m n. m.
 • nejnižší bod: 441 m n. m./ 439 m n. m. / 464 m n. m.
 • počet enduro RZ: 10
 • podíl trailů / asfaltu: 87 % / 13 %

---

12th year of MTB Trilogy - stage race of mountain bikes and enduro.

The third stage of the MTB Trilogy combines characters of both previous stages. So bikers can look forward to long trails along the Czech-Poland borderline and sand blocks and rocks along the trails. Riding skills will be checked with gravel downhills. There is an amazing view of the Giant Mountains panorama (with the highest mountain in Czech - Snezka) after a long uphill on the highest point of the stage  – Kralovecky Spicak (881 m n.m.). The highlight of the stage is renowned and feared downhill from Jansky hill. The trail leads on the edge of rock (with Keltic menhir) and ends by a very steep downhill with a dusty surface.

3rd stage – Vrani Hory parameters:

 • Distance: 77 km / 60 km / 23 km
 • Ascend: 2 517 m / 1 813 m / 688 m
 • The highest point: Kralovecky Spicak 881 m / Mrowiniec 817 m / Čáp 728 m n. m.
 • The lowest point: 441 m / 439 m / 464 m
 • Count of special enduro tests: 10
 • Ratio trails / asphalt: 87 % / 13 %stage point 

Sdílet událost

 • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

 • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizaci závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

 • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.

 • Pokud jsem mladší 18 let doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s mou účastí.

 • Zavazuji se používat veškeré bezpečnostní vybavení, které je dáno charakterem horské cyklistiky (přílbu apod.).

 • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

 • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona. 

 • Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.

bottom of page