top of page

pá 05. 7.

|

Park Teplice nad Metují

Kupkolo.cz MTB Trilogy 2024 - Kleine Alpen

A-Extreme: 74 km / 2 742 m B-Moderate: 54 km / 1 701 m C-Easy 20 km / 597 m

Kupkolo.cz MTB Trilogy 2024 - Kleine Alpen
Kupkolo.cz MTB Trilogy 2024 - Kleine Alpen

Čas a místo

05. 7. 2024 9:00 – 20:00 SELČ

Park Teplice nad Metují, 549 57 Teplice nad Metují, Czechia

O události

13. ročník MTB Trilogy - etapového závodu horských kol a enduro.

Podle stavitele tratí asi nejtěžší, ale nejkrásnější etapa závodu. Pro tuto etapu jsou typické: hrabanka, štěrk, sopky, tunel a brod...

Trasa závodníky zavede do Javořích hor a polských Gór Suchych na úpatí zdejších vyhaslých sopek.

A už jste jeli na kole 360 m dlouhým starým železničním tunelem postaveným A. Hitlerem? Ne? Tak máte jedinečnou možnost do jeho útrob nahlédnout. Jestli v něm bude tma a světlo jen na jeho konci, či se podaří jej včas osvětlit, se nikdy předem neví...

Parametry 2. etapa – Kleine Alpen:

 • délka: 74 km / 54 km / 20 km
 • nastoupáno: 2 742 m / 1 701 m / 597 m
 • nejvyšší bod: Suchawa 928 m n. m. / Suchawa 928 m n. m. / Mirošov. stěny 665 m n. m.
 • nejnižší bod: 442 m n. m./ 443 m n. m. / 468 m n. m.
 • počet enduro RZ: 10
 • podíl trailů / asfaltu: 88 % / 12 %

---

13th year of MTB Trilogy - stage race of mountain bikes and enduro.

According to the track architect, 1st stage is the most challenging but beautiful stage of the MTB Trilogy.  The distinguishing feature of this stage is litter, gravel, old volcanos, tunnel and a ford.

The track guides bikers in Javori mountains and Gory Suche on the sides of old volcanos in Poland.

And have you ever ridden your bike through a 385 m long old railway tunnel, which A. Hitler built? No? So now you have a unique chance to look inside. If there will be dark inside and light only on its end, or if it will be illuminated in time, nobody knows before...

2nd stage – Kleine Alpen parameters:

 • Distance: 74 km / 54 km / 20 km
 • Ascend: 2 742 m / 1 701 m / 597 m
 • The highest point: Suchawa 928 m  / Suchawa 928 m / Mirošovské stěny 665 m n. m.
 • The lowest point: 442 m / 443 m / 468 m
 • Count of special enduro tests: 10
 • Ratio trails/asphalt: 88 % / 12 %

Sdílet událost

 • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

 • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizaci závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

 • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.

 • Pokud jsem mladší 18 let doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s mou účastí.

 • Zavazuji se používat veškeré bezpečnostní vybavení, které je dáno charakterem horské cyklistiky (přílbu apod.).

 • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

 • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona. 

 • Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.

bottom of page