top of page

čt 04. 7.

|

Park Teplice nad Metují

Kupkolo.cz MTB Trilogy 2024 - KIDS

3 závodní etapy ve třech dnech, stejně jako dospělí. Ti nejmenší, co ještě neumí šlapat na kole, mohou vyrazit na odrážedlech.

Kupkolo.cz MTB Trilogy 2024 - KIDS
Kupkolo.cz MTB Trilogy 2024 - KIDS

Čas a místo

04. 7. 2024 10:00 SELČ – 06. 7. 2024 18:00 SELČ

Park Teplice nad Metují, 549 57 Teplice nad Metují, Czechia

O události

13. ročník MTB Trilogy - etapového závodu horských kol a enduro.

Děti absolvují 3 závodní etapy ve třech dnech, stejně jako dospělí. Po každé etapě budou vyhlášeni nejlepší v každé kategorii. Stejně tak bude vyhlášeno i hodnocení celého MTB Trilogy - KIDS, tedy všech dětských etap dohromady.

Ti nejmenší, co ještě neumí šlapat na kole, mohou vyrazit na odrážedlech.

---

13th year of MTB Trilogy - stage race of mountain bikes and enduro.

Kids can race, too, of course. Their MTB Trilogy is composed of 3 stages in three days.

The winner's ceremony (3 best in every category) will be after every stage (so daily). As well as the three best will also be decorated in the overall results of MTB Trilogy KIDS, so both stages are together.

The youngest who can not pedal by bike can ride a kickback scooter.

Sdílet událost

  • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizaci závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

  • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.

  • Pokud jsem mladší 18 let doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s mou účastí.

  • Zavazuji se používat veškeré bezpečnostní vybavení, které je dáno charakterem horské cyklistiky (přílbu apod.).

  • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

  • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona. 

  • Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.

bottom of page